Kalendár pretekov

V tejto sekcii nájdete aktuálny kalendár pretekov pre tento kalendárny rok. Prioritne sú jeho súčasťou preteky konajúce sa na Slovensku v Čechách a iných okolitých krajín v našej blízkosti.

*Dokument bude priebežne aktualizovaný, zmeny budu postupne zapracované.

© 2015 by Lukas Benedik