NÁŠ TEAM A JEHO ČLENOVIA

Náš klub je rozdelený na RRTC PRO ktorého členovia sa zúčastňujú medzinárodných pretekov a RRTC DEVELOPMENT, ktorého prioritou už ako výchádza z názvu je rozvoj a podpora mladého talentu. Úlohou RRTC PRO je viditeľné prezentovanie slovenského rýchlokorčuľovania na Slovensku a v zahraničí. RRTC PRO v spolupráci s našimi reklamnými partnermi a sponzormi sú schopný dosahovať výsledky a to dlhoročnými skúsenosťami a vytrvalou celoročnou prípravou. RRTC DEVELOPMENT je zdrojom talentovaných mladých ľudí ktorých potenciál môže byť neskôr naplnený v RRTC PRO. 

RRTC Development

Tréneri

RRTC PRO

Výkonný orgán

© 2015 by Lukas Benedik