Práve čítate:
Mohlo by sa Vám páčiť:

II. kolo Školskej Športovej Ligy

Dňa 16.05.2016 dozrel čas na 2. kolo školskej ligy v kolieskovom korčuľovaní na ZŠ Bukoveckej. Počasie nás síce zo začiatku strašilo, ale našich nadšencov neodradilo. Zišli sme sa v menšom počte ako minule, ale nadšenie detí na tom nič nezmenilo. Stretli sa tu deti zo ZŠ Bukoveckej, Jenisejskej a Mateja Lehkého. Pán Pelegrín ako zástupca CVČ Orgovánová zahájil otvorenie a povzbudil deti k dobrým výkonom s možnosťou zúčastniť sa na školskej olympiáde. Po rozkorčuľovaní sa deti rozdelili do troch kategorií, kde dievčatá a chlapci síce pretekali spolu ale hodnotení boli zvlášť. V kategórií dievčatá 1 - 2 ročník zvíťazila Lea Čepkeová , druhá bola Natália Baloghová, tretia Laura Martonová, štvrtá Júlia Revická a piata Dominika Matúšová všetky z klubu RRTC Development. V kategorií chlapci 1 - 2 ročník víťazstvo bolo isté pre Marka Sasáka za krúžok inline ZŠ Bukovecká, ktorý bol jediný vo svojej kategórii. Medzi žiakmi 3 – 4 ročníka prvé .miesto patrilo Kristianovi Tomčovi, druhé miesto Viliamovi Vaňovi a tretie miesto vybojoval William Ontko. Prvé miesto v tej istej kategórii si vybojovala Anna Ráczová. V kategórii 5 - 7 ročník zvíťazil Lukáš Virostko a na druhú priečku sa postavil Michal Hrinko. Medzi dievčatami vyhrala Vanessa Janoščáková druhú priečku vybojovala Nikola Kovácsová a tretie miesto patrilo Simone Bernáthovej Ďakujeme všetkým zúčastneným, pani riaditeľke Zajacovej, trénerovi a hlavnému rozhodcovi pánovi Benedikovi a pani Benedikovej ktorí sa značnou mierou na tomto podujatí podieľali. Blahoželáme ku krásnym výkonom a tešíme sa na ďalšie preteky.


© 2015 by Lukas Benedik