Práve čítate:
Mohlo by sa Vám páčiť:

Školská olympiáda Košice 2016

Školská olympiáda Košice 2016 je vyvrcholením celoročnej športovej súťaže mesta Košice, takzvanej školskej športovej ligy, kde žiaci základných škôl mali možnosť zmerať si sily v 14 športových disciplínach. Jednou z nich bolo aj Inline korčuľovanie.

Z tohto dôvodu sa dňa 30. mája 2016 na korčuliarskom ovále ZŠ Bukovecká konal pretek Školskej olympiády v inline korčuľovaní. Počasie ani tentokrát neveštilo nič dobré, ale nakoniec aj tento pretek sa odjazdil bez dažďových kvapiek. Súťaže sa zúčastnili nominované deti zo Školskej športovej ligy a to zo škôl: ZŠ Bukovecká, ZŠ Jenisejská, ZŠ Družicová a ZŠ Mateja Lechkého na ul. J.Pavla II.

Okolo 09.30 hod. sa pomaly deti začali schádzať v priestoroch pri korčuliarskom ovále. Po ustrojení sa a zaregistrovaní sa deti zoradili do zástupov podľa škôl, aby ich mohli privítať organizátori preteku a to p. Pelegrin za CVČ Orgovánová Košice, p. riaditeľka Zajacová za ZŠ Bukovecká a hlavný rozhodca preteku p. Benedik. Deťom popriali veľa šťastia a súťaž v duchu fair play.

Súťažiaci boli podľa ročníkov rozdelení do troch kategórií a pretekalo sa opäť v dvoch disciplínach. Každá kategória mala šprint na kratšiu trasu a rozhodujúcou disciplínou pri zhodnom počte bodov bola trať vytrvalostná. Deti sa postupne stavali na štartovnú čiaru a merali si svoje sily s rovesníkmi. Po odjazdení všetkých disciplín sa deti zúčastnili spoločného vyhodnotenia, kde všetci účastníci získali pamätnú medailu. Na tú ozajstnú si ešte musia počkať do 6. júna 2016, keď si ju prevezmú na slávnostnom vyhodnotení v amfiteátri o 10.00 hod.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií Školskej olympiády Košice 2016, hlavne p. Pelegrinovi z CVČ Orgovánová Košice, p. riaditeľke Zajacovej zo ZŠ Bukovecká a hlavnému rozhodcovi p. Benedikovi. Všetkým deťom blahoželáme ku krásnym výsledkom a želáme veľa ďalších športových úspechov.

Výsledková listina Školskej olympiády Košice 2016


© 2015 by Lukas Benedik